Bảng giá thịt bò nhập khẩu đông lạnh. Cập nhật cách đây 1 giờ.
>>

Bảng giá thịt bò nhập khẩu

Bảng giá thịt bò Ấn Độ, thịt trâu đông lạnh nhập khẩu 08/2023

| Tháng Mười 11th, 2021|Bảng giá thịt bò nhập khẩu|

Bảng giá thịt bò Ấn Độ, thịt trâu đông lạnh nhập khẩu tháng 08/2023 THỊT TRÂU ĐÔNG LẠNH NHẬP KHẨU(THỊT BÒ ẤN) Phần thịt Mã số Thương hiệu Allana Thương hiệu HMA/ Black Gold Thương hiệu Tamam Thương hiệu Amber Thương hiệu Tauseef Thương hiệu Sami Thương hiệu Toba 1 Gân chữ Y 09 124 112 108 92 2 Nạm cắt lát 11 88 87 3 Nạm vè – Flank 13 84 4 Nạm cổ/nạm vai 15 88 84 5 Nạm vè/ bụng 19 82 6 Má/nọng 21 72 7 Móng không xương 22 61 8 Gân chữ Y 24 112 9 Thăn nội/ thăn chuột 31 129 129 119 10 Nạc đùi 41 102 100 102 92 106 101 11 Đùi gọ 42 110 110 106 96 110 102 104 12 Đùi lá cờ 44 95 97 97 102 91 92 13 Nạc mông 45 97 97 91 92 14 Thăn lưng/ thăn ngoại 46 108 103 96 112 109 15 Bắp rùa 47 16 Đuôi có da 57 141 134 129 132 17 Bắp hoa 60 129 131 18 Gầu 61 84 84 19 Nạm bụng 62 89 20 Bắp cá lóc/ thăn cổ 64 129 124 129 21 Nạc vai 65 96 83 96 22 Vụn 66 69 69 23 Đầu thăn 67 87 24 Bắp rùa 70 25 Vòm miệng 80A 26 Tim 83 59 27 Lưỡi 86 72 28 Nạm cổ cuộn 106 87 29 Dây sườn/ nạm dây 123 92 92 30 Nạc vụn đầu 152 70 31 Vụn bịch 222 71 32 Bắp rùa 227 111 33 Dẻ sườn – Ribs Ribs

Chức năng bình luận bị tắt ở Bảng giá thịt bò Ấn Độ, thịt trâu đông lạnh nhập khẩu 08/2023

Bảng giá thịt bò Úc đông lạnh nhập khẩu 2020

| Tháng Tư 10th, 2020|Bảng giá thịt bò nhập khẩu, Chưa được phân loại|

Cập nhật Bảng giá thịt bò Úc đông lạnh nhập khẩu 2020 Giá thịt bò Úc giá sỉ mang tính

Chức năng bình luận bị tắt ở Bảng giá thịt bò Úc đông lạnh nhập khẩu 2020
Xem thêm tin