Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Quay trở lại cửa hàng

Ở phần giỏ hàng của bạn thể hiện rõ những thông tin các món hàng mà bạn đã chọn mua. Dòng trên cùng ” Bạn có X trong giỏ hàng” X là số sản phẩm bạn chọn. Các cột sản phẩm, đơn giá, số lượng và tổng cộng thể hiện tên sản phẩm bạn chọn.

Bạn muốn mua thêm sản phẩm thì bấm số vào cột số lượng. Ví dụ: bạn đã đặt 1kg ba rọi bò Mỹ nhập khẩu, bạn muốn mua thêm 1kg nữa. Nhập số 2 vào ô số lượng hoặc muốn xóa sản phẩm ba rọi bò Mỹ ra khỏi đơn hàng, bấm vào dấu X bên phải màn hình. Sau đó bấm vào nút cập nhật giỏ hàng.